Utbildningsfilm: Rasism på arbetsmarknaden

Om produktionen:

På uppdrag av Arenagruppen gjorde vi 4 utbildningsfilmer för målgruppen gymnasieelever. Den här filmen handlar om rasism på arbetsmarknaden, och innehåller verkliga berättelser.

Vårt arbete i produktionen:

  • Arenagruppen skrev manus, vi rekryterade därefter en ung fokusgrupp som fick stämma av och korrigera så att språket var anpassat till målgruppen.
  • Rekrytering av personer som delade sina egna erfarenheter kopplat till ämnet.
  • Inspelning i vår egna film/foto studio.
  • Redigering, efterbearbetning och ljudläggning.
  • Textning.